AIMP 5.02.2370

AIMP 5.02.2370

AIMP DevTeam – 10,8MB – Freeware
ra khỏi 337 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
MediaPlayer - chất lượng và tinh khiết chơi đa phương tiện của tệp, bao gồm mp3; facilitys tốt, kích thước nhỏ và sử dụng tài nguyên hệ thống tối thiểu.
AIMP là một máy nghe nhạc âm thanh mạnh mẽ cho phép bạn nghe âm nhạc yêu thích của bạn với một chất lượng âm thanh xuất sắc. Xuất hiện của nó tương tự như của một người chơi âm thanh cổ điển (Winamp), do đó, bạn sẽ có sử dụng để nó rất nhanh chóng. Nó cũng có thể được tùy chỉnh với da. Chương trình bao gồm một bộ chỉnh âm 18-ban nhạc, một cửa sổ kiểu trực quan để hiển thị hiệu ứng hình ảnh nghệ thuật và một trình soạn thảo danh sách để tổ chức các tập tin âm thanh. Một hiệu ứng mờ dần tốt đẹp làm cho danh sách bài hát trông giống như một vòng lặp vô tận âm nhạc và một khối lượng thuận tiện bình thường hóa tính năng tránh quyết liệt khối lượng thay đổi giữa các bài nhạc. Ngoài ra, chức năng chính của người chơi có thể được điều khiển thuận tiện bằng các phím nóng toàn cầu. Bên cạnh việc chơi nhạc, AIMP tính năng ba phụ utilities mà cũng cho phép bạn ghi lại bất kỳ âm thanh trên máy tính của bạn, chuyển đổi tập tin âm thanh từ một định dạng khác và xem hoặc chỉnh sửa thẻ.

Tổng quan

AIMP là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi AIMP DevTeam.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 18.347 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AIMP là 5.02.2370, phát hành vào ngày 12/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

AIMP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,8MB.

Người sử dụng của AIMP đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AIMP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 18.347 UpdateStar có AIMP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản